Najbardziej znanym na świecie obrazem Maryi (Matki Bożej Nieustającej Pomocy) jest jej ikona przedstawiona na zdjęciu (jako ilustracja artykułu) . 27 czerwca obchodzimy w liturgii w kościołach redemptorystów jej święto. Redemptoryści spełnili prośbę bł. Piusa IX z 1866 r. i zanieśli ten wizerunek na cały świat.

Jednym z najczęściej używanych wśród chrześcijan wezwań odnoszących się do Matki Bożej jest zawołanie: „Nieustająca Pomoc”. Przede wszystkim sięgają po nie ci najbardziej smutni i potrzebujący, którzy odczuwają szczególnie wielką potrzebę miłości, wsparcia i opieki.

Oryginał obrazu jest wschodnią ikoną, przedstawiającą Matkę Bożą Bolesną. W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Najświętsza Dziewica wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela i Syna Bożego w jednej Osobie, który ofiarował życie za nas wszystkich. Mamy tutaj do czynienia z typem ikony zwanej „hodigitria” – bo Maryja wskazuje na Chrystusa, Który sam siebie nazwał „Drogą, Prawdą i Życiem”. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce o wymiarach 54 cm x 41,5 cm.

Obraz znalazł się pod koniec XV w. w Rzymie. Po zdobyciu miasta przez Francuzów kościół, w którym znajdował się Obraz, został zniszczony i rozebrany. Po latach o. Michał Marchi CSsR odnalazł ikonę i zaczął czynić starania o jego przeniesienie do kościoła Redemptorystów. Za zgodą papieża Piusa IX dokonano tego 26 kwietnia 1866 r. Natomiast 23 czerwca 1867 r. dziekan Kapituły Watykańskiej uroczyście koronował Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wyrażając tym samym oficjalnie akt uznania dla maryjnej ikony, czczonej od kilku już wieków.

Ciekawostką jest, że wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany w typie „hodigitria”, co oznacza „wskazująca drogę”, gdzie Maryja wskazuje na Chrystusa jako Drogę, Prawdę i Życie. Dodatkowo, ikona posiada greckie napisy wyjaśniające tożsamość postaci: IC XC dla Jezusa Chrystusa, MP-ΘΥ dla Matki Bożej (Meter Theou), oraz litery na aureolach archaniołów Gabriela (OAM) i Michała (OAP).

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest również znany z licznych cudów przypisywanych jego wstawiennictwu. Oto trzy historie:

1. Uzdrawiające Wstawiennictwo dla Dziecka: W XIX wieku pewna matka w Monachium modliła się przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o uzdrowienie swojego ciężko chorego dziecka. Wkrótce potem dziecko w niewytłumaczalny sposób odzyskało zdrowie, co przypisano cudownemu wstawiennictwu Matki Bożej.

2. Uratowanie z Pożaru: W 1882 roku w Nowym Jorku doszło do pożaru, który zagrażał jednemu z kościołów redemptorystów. Wierni modlili się przed ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy o ocalenie świątyni. Ogień niespodziewanie zmienił kierunek, a kościół został ocalony. Wydarzenie to uznano za cudowne.

3. Pomoc w Ucieczce z Niewoli: Podczas II wojny światowej, grupa polskich żołnierzy internowanych w obozie jenieckim w Niemczech modliła się przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o uwolnienie. Wkrótce potem, w wyniku niespodziewanego zamieszania, udało im się uciec z obozu i powrócić do ojczyzny.

Od tego momentu nabożeństwo do Matki Nieustającej Pomocy zaczęło nieustannie wzrastać, rozszerzając się – w dużej mierze za sprawą redemptorystów – po całym świecie. W roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy, z własnym oficjum, modlitwami i czytaniami mszalnymi. Początkowo celebrację tego święta ustalono na niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Jana Chrzciciela, później natomiast wyznaczono 27 czerwca jako dzień poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

Matka Boża Nieustającej Pomocy jest m.in. Patronką mojej diecezji (Pelplińskiej).

IN