Misja

Naszą misją jest szerzenie Słowa Bożego w mediach społecznościowych.

Ponadto się produkcją audiobooków katolickich, wydawaniem książek, produkcją filmową, organizowaniem rekolekcji, dużych wydarzeń katolickich oraz ewangelizacją w kościołach, wspólnotach w kraju i za granicą.

Naszym charyzmatem jest pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym, modlitwy oraz realizacja programu „Czyścimy czyściec”.

Nasza fundacja jest fundacją non-profit, działającą za wiedzą i błogosławieństwem biskupa miejsca.