Święty Dobry Łotr, znany także jako Święty Dyzmas, jest postacią biblijną wspomnianą w Nowym Testamencie, w opisie Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Jego historia jest symbolicznym wyrazem Bożego miłosierdzia i możliwości nawrócenia nawet w ostatnich chwilach życia.

Według Ewangelii św. Łukasza, Dobry Łotr skarcił swojego towarzysza skazańca, który urągał Jezusowi. Następnie, uznając swoją winę i niewinność Jezusa, zwrócił się do Niego z prośbą o wspomnienie go w Królestwie Bożym. Jezus obiecał mu życie wieczne, mówiąc: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.”

Choć nie ma wielu szczegółowych informacji na temat życia Dobrego Łotra poza tym opisem, jego historia stała się inspiracją dla wielu chrześcijan, którzy widzą w nim symbol nadziei na Boże miłosierdzie i możliwość nawrócenia nawet w ostatniej chwili życia.

Kościół wschodni czci Dobrego Łotra nawet jako męczennika, a wielu Ojców Kościoła i świętych pisało na jego temat. Jego imię, Dyzmas, pochodzi z pism apokryficznych.

W niektórych miejscach, takich jak Bolonia, cześć oddawana jest częściom krzyża, na którym rzekomo został ukrzyżowany Dobry Łotr. Ponadto, miejsca związane z jego historią, jak miejscowość „Latrum” koło Emaus, były popularnymi celami pielgrzymek.

Dobry Łotr jest patronem różnych grup i miejsc, włączając w to Gallipoli w Apulii we Włoszech, złodziei, skazanych na śmierć oraz tych, którzy pragną dobrej śmierci.

Tak naprawdę ludzkość dzieli się na dwie części – wszyscy jesteśmy łotrami i skazańcami, tylko czy jest w nas na tyle współczucia do Jezusa ukrzyżowanego by z głębi serca poprosić o Boże Miłosierdzie?

IN