Żywot Świętego Ignacego Loyoli:

Święty Ignacy Loyola urodził się 23 października 1491 roku w Loyoli, w Kraju Basków, w Hiszpanii. Pochodził z rodziny szlacheckiej i początkowo planował karierę wojskową. W 1521 roku, podczas obrony Pampeluny, został ciężko ranny w nogę. W czasie długiej rekonwalescencji przeczytał kilka książek religijnych, co wywołało w nim głęboką przemianę duchową.

Po powrocie do zdrowia postanowił poświęcić swoje życie służbie Bogu. Odbył pielgrzymkę do Montserrat i Manresy, gdzie spędził wiele miesięcy na modlitwie i medytacji, co zaowocowało napisaniem „Ćwiczeń duchownych”. W 1534 roku, razem z sześcioma towarzyszami, złożył śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz założył Towarzystwo Jezusowe, znane jako zakon jezuitów. W 1540 roku zakon został oficjalnie zatwierdzony przez papieża Pawła III.

Ignacy Loyola poświęcił resztę życia na rozwijanie i umacnianie zakonu, który szybko stał się jednym z najważniejszych ruchów reformacyjnych w Kościele katolickim. Jezuici angażowali się w edukację, misje zagraniczne oraz walkę z protestantyzmem. Ignacy zmarł 31 lipca 1556 roku w Rzymie. Został kanonizowany w 1622 roku przez papieża Grzegorza XV. Jego duchowe dziedzictwo przetrwało wieki i nadal ma ogromny wpływ na życie religijne, edukacyjne i społeczne na całym świecie.

Zapraszam do słuchania!

IN