Dzieło świętego Ludwika Grignion de Monforta, zatytułowane „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, jest jednym z najbardziej inspirujących tekstów dotyczących maryjnej pobożności. Jednak jego powstanie nie było pozbawione trudności i przeszkód, a w pewnym okresie dzieło zostało ukryte i zapomniane na długi czas.

Święty Ludwik Grignion de Monfort, urodzony we Francji w 1673 roku, był mężczyzną pełnym pasji i oddania Maryi, Matce Bożej. Jego życie było pełne wyzwań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Już od wczesnych lat doświadczał trudności, gdyż jego oddanie Maryi i jej boskiej misji nie było zrozumiane lub akceptowane przez mu współczesnych.

Jedną z największych przeszkód, z jakimi Ludwik musiał się zmierzyć, było wrogie nastawienie wielu otaczających go duchownych. W jego czasach niektóre nurty teologiczne były wrogie i jawnie sceptyczne co do roli Maryi w życiu katolików. Ludwik jednak nie poddał się. Mimo oporu i krytyki kontynuował swoją pracę, głosząc Maryję jako środek zbawienia, i co ważniejsze drogę „na skróty” do Jezusa Chrystusa.

W procesie pisania „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, Ludwik Grignion de Monfort musiał przezwyciężyć nie tylko opór przeciwników, ale także własne wątpliwości i lęki. Pisanie takiego dzieła wymagało głębokiego studiowania Pisma Świętego, Tradycji Kościoła oraz osobistej modlitwy i kontemplacji. Musiał on walczyć z pokusami zwątpienia oraz zniechęcenia, aby przekazać światu to, co uważał za misję i dzieło jego życia.

Jednakże mimo tych przeciwności, jego oddanie i pasja sprawiły, że „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” stał się jednym z najbardziej wpływowych tekstów dotyczących maryjnej pobożności w historii Kościoła.

św. Ludwik Grignion de Monfort stał się ikoną maryjnego oddania, a jego dzieło inspiruje miliony ludzi do modlitwy, oddania i miłości wobec Najświętszej Maryi Panny.

Najważniejsze przesłanie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” dla wierzącego katolika można streścić do kilku słów: „Maryja jest najkrótszą drogą prowadzącą do Jezusa Chrystusa”.

Święty Ludwik Grignion de Monfort głosił, że oddanie się (i naśladowanie) Maryi nie jest celem samym w sobie, ale środkiem, który prowadzi nas do zbawienia poprzez jej Syna, Jezusa Chrystusa. Maryja jest pośredniczką i wzorem, który wskazuje nam najprostszą drogę do Zbawienia, uczy nas doskonałego oddania się Bogu.

Dla wierzącego, przesłanie tego dzieła jest klarowne: praktykując doskonałe nabożeństwo do Maryi, stajemy się przyjaciółmi Jezusa. Maryja nie zastępuje Jezusa, lecz prowadzi nas do Niego, pomagając nam w naszej duchowej podróży. Oddanie Maryi nie jest sprzeczne z oddaniem Jezusowi, lecz je uzupełnia i umacnia.

Wierzący, którzy przyjmują to przesłanie, znajdują w Maryi przewodniczkę, orędowniczkę i matkę, która wspiera ich w ich życiu duchowym i zbliża ich do Boga. Oddanie się Maryi to w istocie oddanie się jej synowi, a naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. 33 dni oddania się Jezusowi przez Maryję w dzisiejszym świecie wydaje się niezbędnym elementem duchowości każdego katolika.

Zapraszamy na naszym kanale do wysłuchania dzieła św. Ludwika. książkę przeczyta dla Państwa wspaniała lektorka: Magdalena Woźniak!

Z Panem Bogiem i Jego błogosławieństwem

Igor Nadolski